Som husejer hvad entet det er et hus, sommerhus eller kolonihave er det vigtigt at dine tagrender og nedløbsrør er hele og rene, så regnvand og sne nemt kan komme væk og ned i kloakkerne. En Tagrenderens mindst en gang hver efterår er nødvendigt, hvis du vil sikre dig at dine tagrender er rene og fri for slam. 

Årsagen til at du skal sikre dig at dit tag og tagrender er fri for gamle blade og slam er, at ellers kan vandet ikke komme væk og ned og vil ellers finde en anden udvej og det er ind i huset og det kan ende med at blive en dyr affære at skulle udskifte hele loftet, fordi der er kommet råd og skimmelsvamp. 

Fjern mos og alger fra taget

Samtidig med at du renser dine tagrender og sikre dig, at de er hele og har den rigtige hælding, så vandet løber ned i afløbene er det en god ide også at fjerne mos og alger fra taget, så vandet ikke kan trænge ind i huset. Algerne er som sådan ikke farlige, men det gør at moset får bedre fast og moset kan suge godt med vand, som senere kan trænge ind i huset og tagkonstruktionen.

Skær træerne ned

Har du store træer og hænger der grene ind over dit tag, er det en god ide at få skåret dem ned, så der ikke om efteråret ikke falder en masse blade ned på taget, som senere kan stoppe dine tagrender til. 

Husk kloakkerne

Ud over tagrenderne og afløbet er det en god ide også at tjekke din kloak og sikre at der ikke sidder gamle blade og slam der kan hindre at vandet kan løbe ned og væk. Er din kloak stoppet kan du risikere at vandet i stedet løber ned i din kælder eller erodere dit hus sokkel.

Få hjælp af en professionel

Hvis du ikke selv er vild med at rende rundt på taget eller stå på en stige eller måske er dit hus i flere etager og det derfor er svært for dig at komme op på taget er det muligt at købe sig til professionel hjælp og få en virksomhed til at komme og rense dit tag og tagrender.